img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 19 Fallen  | 47.50%
Download App
Reading History
Chapter 19 Fallen
Words Count: 1141    |    Released on:07/04/2022

Thirdperson

Hindi nakatulog buong magdamag si Sav kakaisip sa dapat niyang gawin, gayun din naman si Albrey sa kabilang silid. Halos mag-uumaga na nang sila ay makatulog.

Kinaumagahan ay maagang umalis si Albrey, kaya't hindi sila nagkita ni Sav. Naisipan ni Sav na makipagkita sa mga kaibigan niya, nagbabakasakali siya na matulungan siya ng mga mga ito ngunit natapos ang araw ay hindi pa rin siya makapagdesisyon. Habang si Albrey naman ay itinuon ang sarili sa trabaho buong maghapon.

Pauwi na sana si Sav sa condo ni Albrey ng makatanggap ito ng tawag mula sa kapatid niya.

Tinanong siya nito kung nakapag-impake na siya ng mga gamit niya. Sinabi naman niya na nasa labas siya kasama ang mga kaibigan niya at pauwi pa lamang siya. Sinabi ng ate niya na doon na umuwi sa hotel niya at ipapakuha na lang ang mga gamit niya. Wala namang nagawa si Sav kung hindi ang sumunod sa kapatid niya.

—— locked chapter ——
Download App to Read More
Previous              Next
img
img
img