img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 21 Honeymoon  | 52.50%
Download App
Reading History
Chapter 21 Honeymoon
Word Count: 1075    |    Released on: 07/04/2022

Savannah

Dahil kakaunti lang naman ang imbitadong bisita ay sa isang fine dining restaurant nalang ginanap ang reception ng aming kasal. Pagkatapos ng salo-salo ay isa-isa na rin silang nagpaalam.

"Sir Albrey, Ma'am Sav. Kailangan na pong bumalik ni Chairman Ford sa ospital," sabi ng isa sa mga personal nurs ni Grandpa.

Kaagad naman kaming lumapit kay Grandpa para magpaalam.

"Congratulations sa inyo. I'm so happy for the both of you," masayang ani ni Grandpa ng makalapit kami sa kan'ya. Halata naman sa kan'ya na halos wala ng paglagyan ang kaligayaha niya. Kitang-kita ko iyon sa kan'yang mga mata.

"Salamat, Grandpa," masaya kong tugon sa kan'ya. Si Albrey naman ay nakangiti lang din kay Grandpa.

—— locked chapter ——
Download App to Read More
Previous              Next
img
img
img
Download App
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY