img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 16 Bed  | 40.00%
Download App
Reading History
Chapter 16 Bed
Word Count: 1079    |    Released on: 07/04/2022

Savannah

Kita ko ang pagkamangha sa mukha ng kapatid ko nang makapasok siya sa condo ni Albrey. Kagaya ng pagkamangha ko rin noong unang makapasok ako rito. Napaka-ayos at napakalinis, maaliwalas ang buong paligid na pinanatili ko naman noong naririto na ako.

"You have a nice place, Albrey," may ngiting sabi ng kapatid ko kay Albrey.

"Thank you. Feel at home," masayang tugon naman ni Albrey sa kan'ya.

Kinagabihan ay inayos ko na ang kwarto ko na tutulugan namin ng kapatid ko. Maliit lang ang kama ko kaya naman ay naglatag ako sa sahig upang doon ako matulog at sa kama naman ay si ate. Naghahanda na kami sa pagtulog ng makarinig kami ng katok. Kaagad naman akong tumayo at tinungo ang pinto. Ano kaya ang kailangan niya? Nang mabuksan ko ang pinto ay kaagad bumungad si Albrey.

—— locked chapter ——
Download App to Read More
Previous              Next
img
img
img
Download App
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY