img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 10 Girlfriend  | 25.00%
Download App
Reading History
Chapter 10 Girlfriend
Words Count: 1132    |    Released on:29/03/2022

Albrey

"Grandpa has agreed to the operation." I talk to the doctor again after grandpa signed the operation concent paper.

" Great!" ani ni doctor Mendez, my grandpa's doctor.

"W-Why?" tanong ko na may pag-aalala.

"Because your grandpa's test result was out. All indicators are red. Very dangerous. Now that he's decided to have the operation. He'd better do it right away."

I can't explain how i feel, parang may mga karayom na tumutusok sa dibdib ko. Si Grandpa na lang ang mayroon ako. Siya ang kasama ko simula ng mawala ang mga magulang ko kaya hindi ko kakayanin kapag kinuha na siya sa akin. Sana ay maging successful ang operation niya.

Huminga ako ng malalim bago nagsalita. "Okay. Is there anything I can do?"

—— locked chapter ——
Download App to Read More
Previous              Next
img
img
img