img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 30 Free taste  | 75.00%
Download App
Reading History
Chapter 30 Free taste
Word Count: 1525    |    Released on: 07/04/2022

Savannah

RDA Man Power Agency. Ito ang nakasulat sa address na ipinadala ni Trixie sa akin. Dito raw kami magkikita. Kaya naman ay kaagad ko itong pinuntahan.

"Salamat sa paghatid," sabi ko kay Albrey nang huminto ang sasakyan sa harap ng agency. Tumango siya ng bahagya at nanatiling tahimik. Nag-alok siya na ihatid ako. Tumanggi ako pero mapilit siya kaya hinayaan ko na lang. Tahimik lang kami buong byahe, simula sa hospital hanggang dito. Sa bintana lang ako nakatingin pero pansin ko ang panaka-naka niyang pagsulyap sa akin. Parang may nais sabihin pero hindi naman nagsalita.

Tinanggal ko ang seatbelt ko. Siya naman ay nauna ng bumaba at umikot sa kabilang pinto at pinagbuksan ako. Kaagad din naman akong lumabas at bahagyang ngumiti sa kan'ya. Tumalikod na ako at tangka ng aalis ng bigla siyang nagsalita at kaagad din naman akong lumingon.

"Sav. Don't hesitate to call me if there is any trouble." May pag-aalala sa mga tinig niya. Ngumiti ako at tumango bilang sagot.

Muli na akong tumalikod at naglakad papasok ng agency building. Lumingon ako sa kinaroroonan niya. Hindi pa rin siya umaalis. Nakatingin siya sa kinaroroonan ko habang nakasandal siya sa pinto ng sasakyan. Bakit hindi pa siya umaalis?

—— locked chapter ——
Download App to Read More
Previous              Next
img
img
img
Download App
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY