img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 31 Warm hug  | 77.50%
Download App
Reading History
Chapter 31 Warm hug
Word Count: 1243    |    Released on: 23/05/2022

Savannah

"Albrey," gulat na sambit ko.

"Don't you dare fvckng touch her," mahinahon ngunit may diin niyang pagkakasabi sa lalaking muntik ng mambastos sa akin. Humarang siya sa harapan ko at humarap sa lalaki. Hinubad niya ang suot niyang coat at iniabot sa akin. Wala siyang sinabi, kahit tingin ay hindi niya ako tinapunan man lang. Ngunit alam ko na ang ibig sabihin niyon, kaya mabilis ko itong inabot mula sa kan'ya at isinuot sa katawan ko. Napalingon ako kay Trixie na nasa tabi ko at kita ko ang pagkagulat sa mukha niya pero may biglang sumilay na mga ngiti sa labi niya ng tumingin siya sa akin. Parang kinilig.

Suminghal naman ang lalaki dahil sa sinabi ni Albrey.

"And, who are you?" sarkastikong tanong naman ng lalaki sa kan'ya. Namumungay na ang mga mata nito at hindi na rin pantay ang kan'yang pagtayo. Halatang marami na siyang naiinom na alak. Samantalang si Albrey ay nananatiling kalmado at mahinahon.

—— locked chapter ——
Download App to Read More
Previous              Next
img
img
img
Download App
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY