Get the APP hot
Reading History
img img Romance img The Professor's White Lies(Filipino)
The Professor's White Lies(Filipino)

The Professor's White Lies(Filipino)

img Romance
img 40 Chapters
img 805 View
Author: Gelnat14
3.5
Read Now
About | Contents

Simple lang ang pangarap ni Savannah ang makatapos sa kolehiyo at magkaroon ng isang magandang trabaho.      Ilang araw bago ang graduation niya ay nakilala niya si Albrey. Hindi naging maganda ang una nilang pagkikita dahil sa pagiging masungit nito.   Hindi niya rin inaasahan na magiging Professor niya ito. Kahit napakasungit nito ay humanga si Savannah sa taglay na kaguwapuhan ng Professor.   Sa hindi naman inaasahang pangyayari ay ibinagsak siya nito sa thesis defense, dahilan kung bakit hindi siya naka-graduate.      Sa kabila ng lahat ay naging positibo pa rin si Savannah sa buhay kahit mahirap, hanggang sa isang araw ay kinailangan siya ni Albrey para sa isang white lies.     Ano nga kaya ang magiging papel ni Savannah sa white lies ni Professor Albrey Ford?   

img View More Comments on App
Latest Release: Chapter 40 Birthday   05-23 13:21
img
1 Chapter 1 Prologue
29/03/2022
2 Chapter 2 Coffee Shop
29/03/2022
3 Chapter 3 Sketch
29/03/2022
4 Chapter 4 Celebrate
29/03/2022
5 Chapter 5 Heartless
29/03/2022
6 Chapter 6 Panyo
29/03/2022
img
7 Chapter 7 Side-mirror
29/03/2022
img
8 Chapter 8 Move out
29/03/2022
img
9 Chapter 9 Last wish
29/03/2022
img
10 Chapter 10 Girlfriend
29/03/2022
img
11 Chapter 11 Pandesal
01/04/2022
img
12 Chapter 12 Favor
01/04/2022
img
13 Chapter 13 Advise
01/04/2022
img
14 Chapter 14 Contract
01/04/2022
img
15 Chapter 15 First met
01/04/2022
img
16 Chapter 16 Bed
07/04/2022
img
18 Chapter 18 Decision
07/04/2022
img
19 Chapter 19 Fallen
07/04/2022
img
20 Chapter 20 I do
07/04/2022
img
MoboReader