img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 20 I do  | 50.00%
Download App
Reading History
Chapter 20 I do
Word Count: 1346    |    Released on: 07/04/2022

Savannah

"Akala namin ay cancel na ang kasal, Beshie. Anong nangyari?" tanong ni Bea habang inaayusan niya ako dito sa k'warto ko. Nandirito rin si Avin na nakatunghay sa akin. Sa akin nga ba? Mukhang kay Bea ata siya nakatingin at hindi sa akin.

"Pinilit ka ba ni Prof? Pinagbantaan ka ba niya?" tanong naman ni Avin na kaagad kong dinipensahan.

"No! Kayo talaga, wag nga kayong nag-iisip ng ganyan sa kan'ya," may-inis kong sabi.

"Ayiiiiiiiiii....Hindi pa kayo kasal pero nagsisimula ka ng protektahan siya," halos sabay nilang sabi. Parehas talaga sila ng naisip? Ako naman ay na ngiti lang na maslalo pa ata nilang binigyan ng kahulugan.

"Is it an agreement or real this time?" may mapang asar na ngiti sa labi ni Bea. Ako naman ay napangiti lang muli na waring kinikilig.

"Ayan, tapos na," ani ni Bea ng matapos na niya akong make-up-an at ayusan ng buhok.

"Wow! You are so beautiful, Sav," manghang sabi ni Avin. Si Bea naman ay napakalawak ng pagkakangiti habang nakatitig din sa akin.

—— locked chapter ——
Download App to Read More
Previous              Next
img
img
img
Download App
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY