img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 9 Last wish  | 22.50%
Download App
Reading History
Chapter 9 Last wish
Words Count: 1217    |    Released on:29/03/2022

Savannah

Nagtungo ako sa kwarto kung saan ang itinuro ni Avin sa akin na p'wede akong mag-stay overnight. Nang makapasok ako ay pinagmasdan ko ang kabuoan nito. Maayos naman ang kwarto at mukhang hindi nakakatakot dito matulog. Wala naman sigurong multo rito.

Naglakad na ako papalapit sa kama, hila-hila ko ang maleta ko.

Nagitla ako ng may matamaan ang paa ko. Halos mapatalon naman ako sa takot ng makita ko na tao ito na nakahiga. Ang ulo niya ay nasa ilalim ng kama at ang kalahati ng katawan niya ay nakalabas.

Sinasabi ko na nga ba, hindi magandang ideya na matulog dito overnight. Nagulat pa ako nang bigla siyang ngsalita.

"Help me please," may pagmamakaawa na sabi niya. Lakas loob ko naman siyang sinilip sa ilalim ng kama. Nakita ko na matandang lalaki ito at humihingi siya ng tulong.

"L-Lolo, ano po ang ginagawa ninyo d'yan?" tanong ko sa matanda at takangtaka ako kung bakit siya nandoon sa ilalim.

—— locked chapter ——
Download App to Read More
Previous              Next
img
img
img