img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 38 Mine  | 95.00%
Download App
Reading History
Chapter 38 Mine
Word Count: 1496    |    Released on: 23/05/2022

Albrey

Ilang araw ng panay ang over-time ni Sav. Ang sabi niya ay may big client daw sila na nakikipag-dinner meeting and until now they have not had a close deal.

Late na siyang umuuwi sa gabi, pero subrang aga niyang pumapasok sa umaga, kaya't kahit male-late na ako sa class ko ay pinipili ko pa rin ang ihatid siya dahil iyon lang ang oras naming dalawa. Gusto ko rin sana na sunduin siya, pero dahil sa dinner meeting nila ay hindi natutuloy. Gusto ko man siyang sunduin sa kung saan ang meeting nila ay hindi ko rin magawa dahil tumatangi naman siya. Hindi raw kasi niya alam kung anong oras matatapos at hindi rin niya sinasabi kung saan ito.

Kaya naman hinihintay ko na lang ang pag-uwi niya. Nagbabasa ako ng mga libro bahang nakaupo sa sofa para hindi ako makatulog kaagad, kaya sa tuwing umuuwi siya ay naaabutan pa niyang gising ako. Ipinagtitimpla ko siya ng gatas na iniinom niya bago siya matulog dahil alam kong napagod siya sa sobra-sobrang pagtatrabaho. She so hard-working at maging dito sa bahay ay inuuwi pa niya ang mga trabaho niya.

—— locked chapter ——
Download App to Read More
Previous              Next
img
img
img
Download App
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY