img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 39 Restaurant  | 97.50%
Download App
Reading History
Chapter 39 Restaurant
Word Count: 1415    |    Released on: 23/05/2022

Savannah

Araw ngayon ng linggo, wala akong pasok sa office dahil binigyan ako ng isang araw na pahinga ni Sir Xander. Naalala ko naman si Grandpa. Hindi ako nakasama kay Albrey na dumalaw sa kan'ya dahil abala ako sa trabaho, nawala rin kasi sa isip ko na weekend na pala. At dahil day-off ko ngayon ay pupuntahan ko siya.

Katatapos lang din naming mag almusal ni Albrey. Pagkatapos kung ligpitin at hugasan ang mga kinainan namin ay lumabas na ako ng kusina. Napansin ko siya na nakaupo sa sofa sa sala at mukhang busy na agad. Nasa harapan niya ang laptop niya at marami ring mga papel doon.

Balak ko pa naman sana siyang yayain kay Grandpa, pero mukhang busy siya. Pero susubukan ko pa rin siyang yayain. Lumapit ako sa kan'ya at naupo sa sofa sa kaliwang bahagi niya. Ang laptop niya ay nasa harap niya, sa ibabaw ng mesa at ang mga papel ay nasa gilid nito, ang ilan ay nasa sofa sa kanang bahagi naman niya at bahagya siyang nakaharap doon.

—— locked chapter ——
Download App to Read More
Previous              Next
img
img
img
Download App
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY