img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 18 Decision  | 45.00%
Download App
Reading History
Chapter 18 Decision
Words Count: 1155    |    Released on:07/04/2022

Savannah

Nagluto ako ng masarap na hapunan para sa aming dalawa ni Albrey. Sabay kaming kumain.

"I've already chosen the groomsman. And your sister will be the bridesmaid, right? Let's discuss it tomorrow with the wedding organizer," sabi ni Albrey sa mahinahong boses at may ngiti sa labi habang nagsasalita. Tumango-tango at ngumiti lang din ako, bilang tugon ko.

"I've something else to discuss with you." Parang napakaamo ng kan'yang mukha ngayon, kumpara sa mga nagdaang mga araw na napaka seryoso at napaka sungit. Parang mas lalo naman siyang gumaguwapo habang tumatagal. Mahinahon din ang pagsasalita niya na parang ang sarap sa tainga.

"During this year, everyday I'll spend three hours at least, tutoring you home work. In this case, I can make sure that you can pass your thesis defence." Nagulat naman ako sa sinabi niya.

"Three hours?"

"Kulang ba? I can add another hour."

—— locked chapter ——
Download App to Read More
Previous              Next
img
img
img