img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 32 Surprise  | 80.00%
Download App
Reading History
Chapter 32 Surprise
Word Count: 1215    |    Released on: 23/05/2022

Savannah

Kahit naguguluhan ako kay Albrey ay natulog akong may ngiti sa mga labi. Naiisip ko na baka nag-alala lang siya sa akin ng husto.

Dahil sa puyat ay tanghali na ako nagising. Linggo ngayon, pero wala si Albrey. Baka may importante siyang pinuntahan. Biglang sumagi sa isip ko ang pagyakap niya sa akin kagabi. Napangiti ako dahil doon.

Kinahapunan ay nagpasya akong pumunta ng agency para isauli ang uniform ko. Nilabhan ko na ito at na-dryer. Napag-isip ko na hindi na pumasok dahil baka bumalik iyong lalaki kagabi. Hindi naman p'wede na bantayan ako ni Albrey doon buong duty ko nuh.

After ko sa agency ay nagkita kami ni Bea.

—— locked chapter ——
Download App to Read More
Previous              Next
img
img
img
Download App
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY