img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 5 Heartless | 12.50%
Download App
Reading History

Chapter 5 Heartless

Word Count: 1157    |    Released on: 29/03/2022

ing alak na na-inom ko sa pag-celebrate namin ng mga kaibigan ko sa bar kagabi ay

o ng maalala ko

l war, hindi ako p'weding ma-la

nagising. Mayroon na lamang akong 20 minutes par

Hindi ako p'weding ma-late sa defense. Ayon sa school rules hangang 5 minutes l

. Halos nagbanga-banga na ako sa mga taong nadadaanan ko at hinihin

D PE

Maka-ilang ulit itong tinawag ng isang panel na babae. Ngunit walang sumagot na Savannah. Na

gin," sabi sa kanya ni Ms. Jen, ang baba

sa pagtakbo niya, ngunit wala

agsalita. "The tittle of my defense

ilan si Sav, ng biglang

your defense." Mariing pagkakasabi ni Mr.

ukha niya ang pangamba. Ito ang huling pagsubok n

indi makapaniwala at halos

hool rules, I'm not late with in 5 minutes," pagpapaliwanag

Collins. So, it is not just 5 minutes, gaya

Nanginginig ang kanyang boses. Nag-umpisa na rin mangilid ang mga luha niya.

ulit ni Mr. Ford na may diin sa mga tinig. Ngunit walan

hindi na makasagot si Sav

u're over 5 minutes late. So, yo

st. I work hard for this. Could you please give me a chance for the sake of my four years studying i

s ang disisyo

jor, Ms. Collins?" tanong

es,

anong pa rin ni Mr. Ford. Nailing-iling a

inition ng statistics. "The statistics is a comprehensive discipline that we can co

rately, you're not allowed to be over 5 minutes late a

swer me." Tinitigan niya si Sav ng

accepted?" Naghintay siya ng ilang segundo pero hindi

pagsakluban ng langit at lupa si Sav. Kitang-

ni Mr. Ford sa isang panel na

pusong teacher na nakilala ko, Mr. Ford." Pinunasan ni

. Collins." Aalis na sana si Sav, ngunit napabaling m

tawa siya ng bahagya at waring hindi

ong pa niya kay Sav. Pumikit siy

say I'm the heartless teacher." Natawa naman at na-iling ang mga kasama niyang mga guro na hindi makapaniwala sa m

put forward your ideas and then you can come t

rd, ay padabog na umalis si Sav. Mangiyak-ngi

kaawa na ako sa kanya! Napakatigas ng puso niya. Iyon ay kung may puso siya." Nag-iiyak siya at halos magsisigaw sa subrang

abi, na-late ka tuloy." Pagsisisi n

hindi ka makaka-graduate?" tanong sa kany

sa naalala kaya agad niyang pinuntahan ang HR De

makaka-graduate at naki-usap siya na baka pupuwede pa rin siya sa

li habang ang dalawang kamay niya'y nakasapu sa kaniyang magk

te at na wala ang dapat sana ay magiging trabaho ko. Kailangang makahanap ako kaagad ng trabaho

Download App
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY