Get the APP hot
Reading History
img img Romance img Truth Behind The Glasses(Filipino)
Truth Behind The Glasses(Filipino),Miss Elle

Truth Behind The Glasses(Filipino)

img Romance
img 27Chapters
img 91 View
Author: Miss Elle
5.0
Read Now
About | Contents

"Lalaki lang ako, mahina sa tukso.” This kind of reasoning did not work well with Ashene Lei Castro. Bukod sa galit siya, ito rin ang unang heart break niya sa kanyang first boyfriend na si John Kenneth Guzman. Gusto niya rin naman subukan na patawarin ito, ngunit ni isang “sorry,” walang lumabas mula sa labi ng binata. Mahal niya ito, ngunit hindi niya hahayaan na masaktan siya muli. Simula noon, pinangako niya sa sarili na wala nang makapananakit pa sa kanya. And her way of doing so is kind of peculiar – wearing thick glasses. Ayaw niyang may lumapit pa na lalaki sa kanya at subukang suyuin siya, kung sa huli ay magloloko lang ulit. But there is more behind the glasses. Maiintindihan kaya iyon ng lalaking gusto muling subukan na maging parte ng buhay niya? O tuluyan na siya nitong bibitawan?

img View More Comments on App